Kategoria: Ogólne

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, że od dnia 16 września 2024 r. zmianie ulegną zasady przemieszczania psów, kotów, fretek z Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi na terytorium Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą zarówno przemieszczania w celach handlowych jak i niehandlowych.

Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską Rozporządzeniami Federacja Rosyjska oraz Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Rozporządzenie stosuje się od 16 września 2024 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1130 z dnia 119 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013.

oraz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1170 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany załączników IV, VIII, XIII, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazów państw trzecich lub ich stref z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz w sprawie sprostowania załącznika XIV do tego rozporządzenia odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów lub ich stref z których dozwolone jest wprowadzenie do Unii przesyłek świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, iż w związku z faktem wejścia w życie w dniu 23 marca 2024 r.  ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2024/968 z dnia 21 marca 2024r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, informuje o zmianie zasięgu stref z ograniczeniami na terenie gminy  Subkowy. Powyższe rozporządzenie ustanawia gminę Subkowy jako obszar objęty ograniczeniami I.
         W związku z powyższym, na terenach objętych ograniczeniami I występują ograniczenia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2021 r. poz. 1485). Na mocy powyższego rozporządzenia dopuszcza się przeprowadzanie uboju świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że:

1)      świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2)      świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131
z 17.05.2019, str. 51, ze zm.);

3)      mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
             Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania poubojowego mięsa z tych świń, w przypadku gdy ubój świń jest dokonywany w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III. Próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lekarz weterynarii.”

Zmiana godzin pracy PIW Tczew

W związku z Zarządzeniem Nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów, informujemy, iż Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie zmienia godziny urzędowania:

poniedziałek – od godziny 8.00 do godziny 16.00
wtorek – piątek – od godziny 7.30 do godziny 15.30

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content