ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dla Myśliwych maj 27, 2020

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego
oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148)
zarządza się, co następuje:


§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi,
ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:


1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:


a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,


b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;


2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:


a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń,
w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,


b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym,
który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,


c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub
wydalinami odstrzelonych dzików,


d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych
pojemnikach lub workach,


e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego
pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,


f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały
się odstrzelone dziki lub ich części,


g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu
kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.


§ 2. Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się
zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1.

§ 3. Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami
lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na
rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art.


§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content