UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie przypomina, że mięso pozyskane z uboju świń na potrzeby własne oraz mięso dzików odstrzelonych podlega obowiązkowemu badaniu na obecność włośni.

Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej 24 h przed dokonaniem uboju zwierząt, posiadacz zwierzęcia  zobowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju.

Zgłoszenie takie można dokonać w formie:

– pisemnej według druków dostępnych na stronie lub w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie,

– telefonicznie pod nr telefonu (58) 531-15-53,

Aby dokonać zgłoszenia telefonicznie trzeba przygotować niezbędne informacje:

 • imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania;
 • gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi;
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia/zwierząt poddawanych ubojowi;
 • miejsce i termin uboju;
 • imię i nazwisko, adres  osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju
 • inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym;

Obowiązek hodowcy świń

Istnieje obowiązek badania mięsa świń, bobrów, nutrii i dzików na obecność włośni.

Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny zwierzęta:

–    zdrowe,

– po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego.

Dodatkowo ze względu na fakt, iż powiat tczewski znajduje się w strefie „ochronnej” związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski, ubój
w gospodarstwie świń dopuszcza się, pod warunkiem, że:

 1. Stado jest zarejestrowane w ARiMR i posiada numer siedziby stada,
 2. Świnie zostały oznakowane zgodnie z ustawą o systemie IRZ,
 3. Stado posiada status urzędowo wolny od choroby wirusa Aujeszky’ego,
 4. Były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
 5. Świnie planowane do uboju, zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń,
 6. Mięso pozyskane w wyniku takiego uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu,
 7. Mięso pozyskane od ubitej świni zostanie zbadane na obecność włośni.

Ponadto należy zgłosić w terminie 2 dni od zdarzenia Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR fakt uboju ( strefa ochronna/żółta ).

Gdy zaistnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń albo badania poubojowego mięsa z tych świń. 

Próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lekarz weterynarii.  

Mięso świń, bobrów, nutrii i dzików nie może być spożyte ani przetworzone przed otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego przydatność do spożycia.

CENNIK  BADANIA

 • trzoda chlewna (1 szt.) – 11,00 zł
 • dzik (1 szt.) – 20,00 zł

LEKARZE URZĘDOWO WYZNACZENI DO BADANIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA     

                                                    NA ROK 2022

Lp.Nazwisko i imię
urzędowego lekarza weterynarii
Obszar działaniaSiedziba,
nr telefonu
 

 

Metoda badania

1.lek. wet. Jacek Szwaczka

 

lek. wet. Tomasz Kacprzak

powiat tczewskiPracownia Badania Mięsa U-15
ul. 30 Stycznia 29
83-110 Tczew
kom : 601 538 220
wytrawiania

Badania mięsa na obecność włośni na terenie powiatu tczewskiego odbywają tylko
i wyłącznie metodą wytrawiania zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej jako jedynej w pełni skutecznej  metody badania mięsa na obecność włośni( Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE nr 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015r. ustanawiające szczególne przepisy urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni Trichinella w mięsie.

Badania takie wykonuje Pracownia Badania Mięsa U-15 przy ul. 30 Stycznia 29 w Tczewie dwa razy w tygodniu lub w zależności od potrzeby.

Wyniki badania będą udostępniane telefonicznie przez urzędowego lekarza weterynarii oraz osobiście przy odbiorze zaświadczenia w umówionym terminie.

WAŻNE

Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, brak zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii uboju zwierzęcia na użytek własny 24 godziny przed planowanym ubojem, za ubój w niewłaściwych warunkach bądź przez osobę nieposiadającą uprawnień, za brak badania mięsa świń, bobrów, nutrii i dzików na włośnie grozi kara od 100 zł do 2000 zł

Za wprowadzenie mięsa na rynek, które pochodzi z produkcji na użytek własny

grozi kara od 1000 zł do 5000 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

(Dz.U. 2017 poz. 1182) – § 1 pkt. 38 oraz §1 pkt. 39

Podstawa prawna:

*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U.2013 poz. 388 ).

* Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 02 kwietnia 2004 r.  (Dz.U. 2019 poz. 1149)

* Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. z 2018 r., poz. 513)

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content