Informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu tczewskiego przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na II kwartał 2023 roku

Bez kategorii mar 1, 2023
 1. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
  z 2022 poz. 2629 ze zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji, jeśli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać tych zadań.
 2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1a przedmiotowej ustawy Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego do wykonywania niektórych ustawowych zadań Inspekcji. Ponadto stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie, informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń w sprawie wyznaczenia do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu tczewskiego przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na II kwartał roku 2023.

Rodzaj czynności:

 1. ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt (pobieranie próbek do badań) w zakresie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt (choroba Aujeszky’ego, gruźlica, bruceloza, białaczka, IBR/IPV, niebieski język, gorączka Q, bruceloza owiec i kóz; HPAI, CSF, SVD, FMD oraz ASF) oraz obserwacji w kierunku wykluczenia wścieklizny na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew – 6 lekarzy;
 2. sprawowanie nadzoru nad punktami skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami oraz konkursami zwierząt na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew – 5 lekarzy, tj. :
  a) Gniewskie Młyny, prowadzonego przez FHU Kazimierz Janikowski, ul. Wiślana 16, 83-140 Gniew
  b) Wędkowy 7, prowadzonego przez Zakłady Mięsne „Skiba” Andrzej Skiba, ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice
  c) Brzuśce 1, prowadzonego przez firmę MARROL, Brzuśce 1, 83-120 Subkowy,
  d) Targowisko Miejskie w Tczewie, ul. Targowa, 83-110 Tczew
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia (świadectwa wewnątrzwspólnotowe do miejsca gromadzenia, świadectwa w obrocie krajowym dla trzody chlewnej, drobiu) na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew – 6 lekarzy;
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w zakładzie: St. Rąbała Sp. z.o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin – 2 lekarzy.

Osoby zainteresowane wykonywaniem w/w zadań z wyznaczenia muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być zapoznani z systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Gdańsk.

 1. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w zakładach – 3 lekarzy:
  a) Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dalwin Zbigniew Krause, Grzegorz Krause S.J., Dalwin 26, 83-113 Turze,
  b) St .Rąbała Sp. z.o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin,
  c) Michna Meat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podgórna 8, 83-130 Pelplin.
 2. sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa w zakładzie KORAL S.A., ul. Za Dworcem 13, 83-110 Tczew– 1 lekarz;
 3. pobieranie próbek do badań w zakładach – 4 lekarzy :
  a) Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dalwin Zbigniew Krause, Grzegorz Krause S.J., Dalwin 26, 83-113 Turze,
  b) St. Rąbała Sp. z.o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin,
  c) Michna Meat Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podgórna 8, 83-130 Pelplin,
  d) KORAL S.A., ul. Za Dworcem 13, 83-110 Tczew.
 4. badanie laboratoryjne mięsa trzody chlewnej i dzików na obecność włośni
  w Laboratorium Wytrawiania Mięsa zlokalizowanym w – 3 lekarzy :
  a) U-15 przy ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew
  b) U-17 w zakładzie St. Rąbała Sp. z.o.o., Bielawki 6, 83-130 Pelplin
 5. badanie przedubojowe i poubojowe mięsa trzody chlewnej na terenie gospodarstwa na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew – 4 lekarzy;
 6. prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na obszarze 5 gmin powiatu tczewskiego oraz miasta Tczew – 6 lekarzy .

Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

 • badań klinicznych zwierząt – 3 techników weterynarii,
 • ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych – 3 techników weterynarii ,
 • pobierania próbek do badań – 3 techników weterynarii,
 • czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 poz. 1421 ze zm.) – 3 osoby.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne,
 • wykształcenie techniczne weterynaryjne lub wyższe weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze),
 • do poskramiania świń, osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie lub osoby, które zostaną przyuczone przez lekarza weterynarii do wykonywania tych czynności.
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel,
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
 • posiadane kwalifikacje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.2008.166.1034),
 • pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia:
  a) w przypadku osób po raz pierwszy ubiegających się o wyznaczenie zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną,
  b) w przypadku większej ilości osób na dane stanowisko pracy będzie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę merytoryczną, w celu dokonania wyboru osoby w najwyższym stopniu spełniającej wymagania.

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumentację do dnia 08 marca 2023 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Tczewie w godz. 730 – 1530.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę osób wyznaczonych wraz z zakresem wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii wybierze z listy przedstawionej przez komisję kandydatów do wyznaczenia. Następnie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wyznaczenia, o którym zostaną poinformowani kandydaci, którzy staną się stroną postępowania administracyjnego.

Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie określająca rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.
Wykonywanie jednego rodzaju czynności urzędowych nie może kolidować z realizacją innych czynności wykonywanych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji, świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, mogą być wyznaczeni do:
a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub
sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
d) pobierania próbek do badań.
W ww. przypadku wyznaczenie lekarza weterynarii nastąpi po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne (zgoda nie jest wymagana jeśli lekarzem wyznaczonym ma być kierownik zakładu leczniczego).

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie z osobą wyznaczoną stosownej umowy zlecenie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, iż w II kwartale 2023 roku nie będzie zawierać umów zlecenie z osobami nie posiadającymi opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, w wysokości równej bądź wyższej od minimalnych składek ZUS opublikowanych na 2023 rok.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content